Pomůžu Vám s návrhem a realizací nového interiéru, napište mi…


Studie interiéru

Řešení s důrazem na praktičnost, přiměřenou životnost, dostupnost a cenu. Projekt se vyhotoví v detailech podle potřeby zakázky, je nutný pro bezproblémové uskutečnění záměru i pro vyhotovení cenové nabídky a výběr zhotovitele. Pro každou zakázku předem doladíme rozsah prací, harmonogram a cenu.

Dispozice a koncept 3D

V počítači vytvořeném prostoru je možné se přímo virtuálně procházet. Jednoduché změny lze v modelu řešit přímo na setkání s klientem, či ONLINE. Koncept je jednou z nejdůležitějších částí práce. Jde o jednoduché zobrazení nosné myšlenky a pomůcka k jednání o zásadních rozhodnutích. Nezbytná kontrola proporcí, kompozice a dispozice interiéru.

Vizualizace

Zobrazuje co nejvěrněji barevné a materiálové řešení interiéru. Vizualizace je pomůcka při volbě použitých materiálů, výsledný výběr a konkrétní barvy se vždy určují na základě reálných vzorků podlah, obkladů, dlažeb a ideálně přímo na místě stavby.

Povolení

Realizace interiéru povolení nevyžaduje v případě,  že součástí prací nejsou i práce stavební a zejména pak zásah do nosných konstrukcí a zásadní změny dispozice, teda vzájemného uspořádání a množství místností v domě či bytě.

Další služby, které nabízíme samostatně, ale i jako součást větší zakázky :

Online návrhy interiéru

Online konzultace

Pro více informací popište svůj problém stručne na mail, do druhého dne dostanete odpověď..